Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

risicodiagram

Eigenschappen

Label (nl)risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenario’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenario worden aangebracht.
Definitie (nl)Een tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen.’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenarioEen mogelijk verloop van een incident, of – meer precies – een verwacht karakteristiek verloop van een incidenttype vanaf de basisoorzaken tot en met de einduitkomst. Een scenariobeschrijving geeft een gestructureerde beschrijving van de gebeurtenissen die consequenties hebben voor de regionale veiligheid, de oorzaak daarvan, de context en de gevolgen. worden aangebracht.
BronHandreiking Regionaal Risicoprofiel
Datum vaststelling5 november 2009
Vastgesteld doorPolitie, NVBR, LO CGS, GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Nederland
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenario’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenario worden aangebracht.Breder
risicodiagramEen tweedimensionaal diagram waarin de oordelen over impact en waarschijnlijkheid van de scenario’s worden samengebracht. Op basis van dit diagram kan een clustering naar ernst van het scenario worden aangebracht.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg