Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Outbreak Management Team

Eigenschappen

Label (nl)Outbreak Management TeamEen Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020.
AfkortingOMTEen Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020.
Definitie (nl)Een Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemieEen opmerkelijke, binnen een bepaald tijdsverband optredende toename van het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bevolking.; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemieEen opmerkelijke, binnen een bepaald tijdsverband optredende toename van het aantal gevallen van een bepaalde ziekte in een bevolking., zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020.
Toelichting (nl)Het OMTEen Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020. wordt opgeroepen door de directeur van het onderzoeksinstituut Centrum Infectieziektebestrijding (CIbHet Centrum Infectieziektebestrijding is een onderdeel van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heeft tot doel infectieziekten te signaleren, te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen door het verkrijgen van inzicht in infectieziekten.) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu wanneer bestaande richtlijnen of draaiboeken te weinig houvast bieden. De voorzitter is de directeur van het CIbHet Centrum Infectieziektebestrijding is een onderdeel van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en heeft tot doel infectieziekten te signaleren, te bestrijden en zo mogelijk te voorkomen door het verkrijgen van inzicht in infectieziekten., de secretaris is het hoofd van de Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen..
BronWikipedia
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Outbreak Management TeamEen Nederlands adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie; het advies beperkt zich tot de medische invalshoek van de epidemie, zoals ook uit de samenstelling van het team blijkt. Het orgaan is onder meer geactiveerd bij de varkensgriepuitbraak in 2009, de Q-koortsepidemie, de Ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 en de coronacrisis in Nederland in 2020.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg