Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

regionaal risicoprofiel

Eigenschappen

Label (nl)regionaal risicoprofielEen inventarisatie en analyse van de risico´s (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.
Definitie (nl)Een inventarisatie en analyse van de risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.´s (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.
BronHandreiking Regionaal Risicoprofiel
Datum vaststelling5 november 2009
Vastgesteld doorPolitie, NVBR, LO CGS, GHOR NederlandBehartigt de belangen van de GHOR-regio’s en de andere partijen die op landelijk niveau bij de GHOR betrokken zijn.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
regionaal risicoprofielEen inventarisatie en analyse van de risico´s (waarschijnlijkheid en impact) van branden, rampen en crises waarop het beleid van de veiligheidsregio wordt gebaseerd.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg