Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

detectietijd

Eigenschappen

Label (nl)detectietijd
Definitie (nl)De tijd die verstrijkt tussen het ontstaan van een, ongewenste, gebeurtenis of incident, zoals brand of gaslekkage en het vaststellen ervan.
BronHandreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst
Datum vaststelling2013, actualisatie 2019
Vastgesteld doorIFV
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
detectietijdLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg