Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

inpassingsplan

Eigenschappen

Label (nl)inpassingsplanEen ruimtelijk plan van provincie of rijk dat in een bestemmingsplan moet worden ingepast. Deze mogelijkheid bestaat sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008.
Definitie (nl)Een ruimtelijk plan van provincie of rijk dat in een bestemmingsplan moet worden ingepast. Deze mogelijkheid bestaat sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008.
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.
Datum vaststelling1 maart 2010
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
inpassingsplanEen ruimtelijk plan van provincie of rijk dat in een bestemmingsplan moet worden ingepast. Deze mogelijkheid bestaat sinds de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening op 1 juli 2008.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg