Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

veiligheidsketen

Eigenschappen

Label (nl)veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
Definitie (nl)De veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactieWegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Er bestaat zekere mate van overlap met preventie., preventieHet voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid.Handelingen ter beperking van de kans op een calamiteit zonder dat daar op dat moment een specifieke dreiging voor bestaat. Er bestaat zekere mate van overlap met proactie., preparatieHet gereed zijn voor acties bij inbreuken op de veiligheid; weten wat te doen als er brand is, of als er een ongeluk of een ramp plaatsvindt., repressieHet daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij behorende hulpverlening. en nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie..
BronVerantwoorde brandweer advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.,
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidsketenDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
preparatie (Begrip)Breder4da00867-439b-47cc-9c4b-58cad79f216bDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
preventie (Begrip)Breder4da00867-439b-47cc-9c4b-58cad79f216bDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
preventie (Begrip)Breder4da00867-439b-47cc-9c4b-58cad79f216bDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
pro-actie (Begrip)Breder4da00867-439b-47cc-9c4b-58cad79f216bDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
proactie (Begrip)Breder4da00867-439b-47cc-9c4b-58cad79f216bDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.
repressie (Begrip)Breder4da00867-439b-47cc-9c4b-58cad79f216bDe veiligheidsketen is een operationalisatie van het veiligheids- beleid, bestaande uit de ketens proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg.


Rdf.jpg