Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Regionale Alarm Centrale

Eigenschappen

Label (nl)Regionale Alarm CentralePolitie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen.
AfkortingRACPolitie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen.
Definitie (nl)Politie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke MarechausseeVoert de politietaken uit binnen de aangewezen grenzen van het luchtvaartterrein en houdt onder andere toezicht op de uitvoering van beveiligingsmaatregelen. krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. en rampen.
Bronhttps://www.landelijkemeldkamer.org/over-de-lms
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Regionale Alarm CentralePolitie, brandweer, ambulancezorg en Koninklijke Marechaussee krijgen tien meldkamers die virtueel genetwerkt samenwerken volgens een gestandaardiseerde werkwijze, zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Dit netwerk van meldkamers draagt eraan bij om nu en in de toekomst burgers in nood sneller en efficiënter te helpen en de ambulancezorg, brandweer, marechaussee en politie beter te faciliteren bij hulpverlening en bij bestrijding van crisis en rampen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg