Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

risicobron

Eigenschappen

Label (nl)risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.
Definitie (nl)Een object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast..
BronHandreiking Regionaal Risicoprofiel
Datum vaststelling5 november 2009
Vastgesteld doorPolitie, NVBR, LO CGS, GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. Nederland
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.Breder
risicobronEen object, infrastructuur of natuurlijke omstandigheid die kan leiden tot een brand, ramp of crisis.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg