Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Commando Plaats Incident

Eigenschappen

Label (nl)Commando Plaats IncidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.
Synoniem (nl)COPIEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.
Definitie (nl)Een commando plaats incidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team. is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.
Toelichting (nl)Een commando plaats incidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team. bestaat ten minste uit:

a.een leider commando plaats incidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.;

b.een officier van dienst van de brandweer;

c.een officier van dienst geneeskundigGeeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.;

d.een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke marechaussee;

e.een informatiemanager commando plaats incidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team., en

f.een functionaris crisiscommunicatie commando plaats incidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team..
Exacte overeenkomsthttps://wetten.overheid.nl/BWBR0027844/2017-12-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.1.2
Bronwetten.overheid.nl
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Commando Plaats IncidentEen commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg