Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Commando Plaats Incident

Eigenschappen

Label (nl)Commando Plaats IncidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure.
Synoniem (nl)COPIDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure.
Definitie (nl)Een commando plaats incidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de wet, en het adviseren van het regionaal operationeel team.
Toelichting (nl)Een commando plaats incidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure. bestaat ten minste uit:

a.een leider commando plaats incidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure.;

b.een officier van dienst van de brandweer;

c.een officier van dienst geneeskundigGeeft leiding aan de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.;

d.een officier van dienst van de politie of van de Koninklijke marechaussee;

e.een informatiemanager commando plaats incidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure., en

f.een functionaris crisiscommunicatie commando plaats incidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure..
Exacte overeenkomsthttps://wetten.overheid.nl/BWBR0027844/2017-12-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.1.2
Bronwetten.overheid.nl
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Commando Plaats IncidentDe operationele leiding op de plaats van een incident volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg