Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

arbeidsomstandighedenbesluit

Eigenschappen

Label (nl)arbeidsomstandighedenbesluitHierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverlening (BHV) en van een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.
Synoniem (nl)ArbobesluitHierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverlening (BHV) en van een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.
Definitie (nl)Hierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverleningDe tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. (BHVDe tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.) en van een bedrijfsnoodplanInventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen. (calamiteitenplanPlan van de exploitant waarin omschreven is hoe de calamiteitenorganisatie is georganiseerd en hoe deze samenwerkt met de overheid en andere relevante partijen.Inventarisatie en analyse van alle mogelijke bedreigingen, tijdens gebruik van een bouwwerk. Dit calamiteitenplan ofwel bedrijfsnoodplan moet bij calamiteiten een snelle ontruiming en redding waarborgen.), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.
BronHandreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst
Datum vaststelling2013, actualisatie 2019
Vastgesteld doorIFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
arbeidsomstandighedenbesluitHierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverlening (BHV) en van een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.Breder
  • wetgeving (Let op: pagina bestaat niet.)
arbeidsomstandighedenbesluitHierin staat o.a. genoemd dat een bedrijf of organisatie voorzieningen moet treffen voor het afhandelen van calamiteiten. Dit besluit is primair genomen ter bescherming van de werknemers; secundair ook ter bescherming van andere aanwezigen zoals publiek. Dit resulteert in het hebben van een geoefende bedrijfshulpverlening (BHV) en van een bedrijfsnoodplan (calamiteitenplan), waar een ontruimingsplan deel van uitmaakt.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg