Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

Eigenschappen

Label (nl)Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de RegioOrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Synoniem (nl)GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.
Definitie (nl)Organisatie belast met de coördinatieOnderlinge afstemming met het oog op samenhangend optreden., aansturing en regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is. van de geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer. en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverleningGeneeskundige hulpverlening in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing door daartoe aangesteld personeel, als onderdeel van een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines, door tussenkomst van een meldkamer..
BronHandreiking Crisisbeheersing op de luchthavens (NIFVSinds 1 januari 2013 is het IFV, Instituut Fysieke Veiligheid.)
Datum vaststelling1 augustus 2011
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de RegioOrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg