Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

milieuvergunning

Eigenschappen

Label (nl)milieuvergunning
Definitie (nl)Een vergunning op basis van de Wet milieubeheer. Het betreft een administratieve vergunning, die de technische bepalingen bevat die de vergunninghouder moet naleven opdat zijn installaties geen of minimale hinder of gevaar vormen voor de onmiddellijke omgeving en geen of minimale schade aan het milieu toebrengen.
BronVerantwoorde brandweer advisering externe veiligheid
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
milieuvergunningLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg