Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met Aardgas

Eigenschappen

Label (nl)Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met AardgasProgramma om het risico van hogedruk aardgasbuisleidingen te berekenen.
Synoniem (nl)CAROLAProgramma om het risico van hogedruk aardgasbuisleidingen te berekenen.
Definitie (nl)Programma om het risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen. van hogedruk aardgasbuisleidingen te berekenen.
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex..
Datum vaststelling1 maart 2010
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Computer Applicatie voor Risicoberekeningen aan Ondergrondse Leidingen met AardgasProgramma om het risico van hogedruk aardgasbuisleidingen te berekenen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg