Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Algemene Maatregel van Bestuur

Eigenschappen

Label (nl)Algemene Maatregel van BestuurEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet.
AfkortingAMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet.
Definitie (nl)Een AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet.'s berusten op een formele wet.
Toelichting (nl)Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet..

De regering moet over een ontwerp-AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan.

De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Wanneer van een AMvBEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.
Exacte overeenkomsthttps://www.eerstekamer.nl/begrip/algemene_maatregel_van_bestuur
Bronwww.eerstekamer.nl
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Algemene Maatregel van BestuurEen AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg