Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Algemene Maatregel van Bestuur

Eigenschappen

Label (nl)Algemene Maatregel van BestuurUitvoeringsbesluit behorend bij een wet.
AfkortingAMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet.
Definitie (nl)Een AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet. is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet.'s berusten op een formele wet.
Toelichting (nl)Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet..

De regering moet over een ontwerp-AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet. eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet. een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan.

De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet. alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Wanneer van een AMvBUitvoeringsbesluit behorend bij een wet. een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.
Exacte overeenkomsthttps://www.eerstekamer.nl/begrip/algemene_maatregel_van_bestuur
Bronwww.eerstekamer.nl
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Algemene Maatregel van BestuurUitvoeringsbesluit behorend bij een wet.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg