Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

crisisbeheersing

Eigenschappen

Label (nl)crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.
Definitie (nl)Het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.
BronHandreiking Crisisbeheersing op de luchthavens (NIFVSinds 1 januari 2013 is het IFV, Instituut Fysieke Veiligheid.)
Datum vaststelling1 augustus 2011
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg