Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

veiligheidsbeheerplan

Eigenschappen

Label (nl)veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft.
AfkortingVBPHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft.
Definitie (nl)Het veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft. is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveauDe ambitie om een bepaald veiligheidsniveau te halen bepaalt welke veiligheidsmaatregelen en - voorzieningen worden getroffen. De ondergrens van het veiligheidsniveau is vaak wettelijk vastgelegd (o.a. in het Bouwbesluit 2012). Het veiligheidsniveau kan worden bepaald met een risicoanalyse. handhaaft.
BronHandreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst
Datum vaststelling2013, actualisatie 2019
Vastgesteld doorIFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidsbeheerplanHet veiligheidsbeheerplan is het instrument met behulp waarvan de beheerder in de gebruiksfase het afgesproken veiligheidsniveau handhaaft.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg