BISL

De toepassing van BISL (Business Information Services Library) zorgt ervoor dat de informatiebehoeften vanuit verschillende bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie. van een organisatie worden vertaald. Dit wordt samengevat onder de term ‘informatiemanagement’¹ . In de praktijk wordt de term ‘informatiemanagement’ alleen gebruikt voor de strategische en tactisch activiteiten. Voor operationele (dagelijkse) activiteiten wordt meestal de term functioneel beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. gebruikt. De VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. erkent de toepassing van BISL voor het uitvoeren van functioneel beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. en informatiemanagement. Het is een raamwerk dat zich met name richt op de gebruikersorganisatie (vraagzijde) en niet op de ICT-organisatie (aanbodzijde). In dit raamwerk staat beschreven hoe de gebruikerswensen vertaald worden naar functionele specificaties (functioneel beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen.) en hoe de toekomst bepaald wordt van de informatiesystemen binnen de veiligheidsregio (informatiemanagement). BISL biedt handvatten op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau en sluit aan op andere raamwerken zoals ASL voor applicatiebeheer (Application Services Library: processen van het beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen., onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties) en ITIL voor technisch beheerHet zorgdragen voor de C2000-infrastructuur doordat deze in bruikbare toestand wordt gehouden en waar nodig wordt aangepast, zodat deze zich met de tijd mee ontwikkelt; met als doel beschikbaarheid,continuïteit, service en support van de C2000-infrastructuur te kunnen garanderen. (Information Technology Infrastructure Library: beheerprocessen binnen de ICT organisatie).

¹ Informatiemanagement moet niet verward worden met Operationeel informatiemanagement tijdens de warme fase.