BISL

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken

De toepassing van BISL (Business Information Services Library) zorgt ervoor dat de informatiebehoeften vanuit verschillende bedrijfsprocessen van een organisatie worden vertaald. Dit wordt samengevat onder de term ‘informatiemanagement’¹ . In de praktijk wordt de term ‘informatiemanagement’ alleen gebruikt voor de strategische en tactisch activiteiten. Voor operationele (dagelijkse) activiteiten wordt meestal de term functioneel beheer gebruikt. De VeRA erkent de toepassing van BISL voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. Het is een raamwerk dat zich met name richt op de gebruikersorganisatie (vraagzijde) en niet op de ICT-organisatie (aanbodzijde). In dit raamwerk staat beschreven hoe de gebruikerswensen vertaald worden naar functionele specificaties (functioneel beheer) en hoe de toekomst bepaald wordt van de informatiesystemen binnen de veiligheidsregio (informatiemanagement). BISL biedt handvatten op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau en sluit aan op andere raamwerken zoals ASL voor applicatiebeheer (Application Services Library: processen van het beheer, onderhoud en vernieuwing van informatiesystemen en applicaties) en ITIL voor technisch beheer (Information Technology Infrastructure Library: beheerprocessen binnen de ICT organisatie).

¹ Informatiemanagement moet niet verward worden met Operationeel informatiemanagement tijdens de warme fase.