Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

Eigenschappen

Label (nl)Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen.
AfkortingLCIDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen.
Definitie (nl)De Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen. is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke GezondheidsdienstDe Gemeentelijke gezondheidsdienst, Gemeentelijke geneeskundige dienst, Geneeskundige gezondheidsdienst of Gemeenschappelijke gezondheidsdienst is de dienst waarover elke gemeente in Nederland volgens de wet dient te beschikken om een aantal taken op het gebied van de publieke volksgezondheid uit te voeren., zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen.
BronWikipedia
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen.Breder
Landelijke Coördinatie InfectieziektebestrijdingDe Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding is een expertisecentrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vallend onder het Centrum Infectieziektebestrijding. Het centrum is verantwoordelijk voor landelijke medische richtlijnen, stappenplannen en draaiboeken rond infectieziekten voor Gemeentelijke Gezondheidsdienst, zorginstellingen en eerstelijnszorg- en arboprofessionals. Het centrum is tevens verantwoordelijk voor de medische aspecten van het Rijksvaccinatieprogramma en adviseert overheid en zorginstellingen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg