Melding

Eigenschappen

Label (nl)Melding
Definitie (nl)Is een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer.
Toelichting (nl)Een melding kan door een persoon of een systeem gedaan worden. Vaak wordt een melding telefonisch gedaan maar kan ook mondeling door een burger aan hulpverlener gedaan worden. In het geval van een systeem kan gedacht worden aan alarm-of brandmeldsystemen. Er kunnen meerdere meldingen kenbaar gemaakt zijn over een zelfde gebeurtenis. Niet elke melding wordt een incident. Voor de KRI geldt dat alleen die meldingen worden opgenomen die gekoppeld zijn aan een brandweerincident. Meetwaarde: aantal
BronKernregistratie Incidenten (KRI), 2019
Datum vaststellingjuni 2019
Vastgesteld doorProgramma Informatievoorziening (POI)
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
MeldingGerelateerd
MeldingLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 aug 2021 om 15:30.