Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

rampenbestrijdingsplan

Eigenschappen

Label (nl)rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplan omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke ramp of (zwaar) ongeval genomen moeten worden.
AfkortingRBPEen rampenbestrijdingsplan omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke ramp of (zwaar) ongeval genomen moeten worden.
Definitie (nl)Een rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplan omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke ramp of (zwaar) ongeval genomen moeten worden. omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of (zwaar) ongeval genomen moeten worden.
BronHandreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken 2013, Webitem 3. Begrippenlijst
Datum vaststelling2013, actualisatie 2019
Vastgesteld doorIFVDe landelijke ondersteuningsorganisatie voor de veiligheidsregio's. De organisatie ondersteunt de veiligheidsregio's bij het versterken van de brandweerzorg en de aanpak op het terrein van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
rampenbestrijdingsplanEen rampenbestrijdingsplan omvat het geheel aan maatregelen die voor een specifieke ramp of (zwaar) ongeval genomen moeten worden.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg