Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Departementaal Coördinatie Centrum

Eigenschappen

Label (nl)Departementaal Coördinatie CentrumBinnen een ministerie de regisseur op het gebied van crisisbeheersing. Onder alle omstandigheden is het een samenwerkingsverband tussen inhoud van beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.
AfkortingDCCBinnen een ministerie de regisseur op het gebied van crisisbeheersing. Onder alle omstandigheden is het een samenwerkingsverband tussen inhoud van beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.
Definitie (nl)Binnen een ministerie de regisseur op het gebied van crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid.. Onder alle omstandigheden is het een samenwerkingsverband tussen inhoud van beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.
BronHandreiking Crisisbeheersing op de luchthavens (NIFVSinds 1 januari 2013 is het IFV, Instituut Fysieke Veiligheid.)
Datum vaststelling1 augustus 2011
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Departementaal Coördinatie CentrumBinnen een ministerie de regisseur op het gebied van crisisbeheersing. Onder alle omstandigheden is het een samenwerkingsverband tussen inhoud van beleidsveld, communicatie, procesbewaking en operationele ondersteuning.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg