Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

Eigenschappen

Label (nl)Ziekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een ramp door de meldkamer ambulancezorg (MKA).
Synoniem (nl)ZiROPZiekenhuis Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een ramp door de meldkamer ambulancezorg (MKA).
Definitie (nl)Ziekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een ramp door de meldkamer ambulancezorg (MKA).. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. van een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. door de meldkamer ambulancezorg (MKAOndergebracht bij de regionale alarmcentrale van een veiligheidsregio. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.).
BronHandreiking Crisisbeheersing op de luchthavens (NIFVSinds 1 januari 2013 is het IFV, Instituut Fysieke Veiligheid.)
Datum vaststelling1 augustus 2011
Vastgesteld doorNVBR, GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. NL, Politie, LO CGS
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Ziekenhuis Rampen Opvang PlanZiekenhuis Rampen Opvang Plan. Dit plan beschrijft de interne ziekenhuisorganisatie vanaf de melding van een ramp door de meldkamer ambulancezorg (MKA).Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg