Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

exploitatieplan

Eigenschappen

Label (nl)exploitatieplanMet het exploitatieplan worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij faciliterend grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private exploitant tot een exploitatie- overeenkomst te komen.
Definitie (nl)Met het exploitatieplanMet het exploitatieplan worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij faciliterend grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private exploitant tot een exploitatie- overeenkomst te komen. worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij faciliterend grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private exploitant tot een exploitatie- overeenkomst te komen.
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.,
Datum vaststelling1 maart 2010
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
exploitatieplanMet het exploitatieplan worden de sturingsmogelijkheden voor gemeenten bij faciliterend grondbeleid versterkt. Het is bedoeld als stok achter de deur voor kostenverhaal in die gevallen waarin het niet lukt om met een private exploitant tot een exploitatie- overeenkomst te komen.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg