Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

niet-categoriale inrichtingen

Eigenschappen

Label (nl)niet-categoriale inrichtingenInrichtingen die niet binnen categorieën van het Bevi vallen. Voor de bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico moet daarom een risicoanalyse worden uitgevoerd.
Definitie (nl)Inrichtingen die niet binnen categorieën van het Bevi vallen. Voor de bepaling van het plaatsgebonden risicoHet plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. en groepsrisico moet daarom een risicoanalyseHet inzichtelijk maken van de risico’s voor individuele personen, bevolkingsgroepen, eigendommen en de omgeving. Een risicoanalyse omvat zowel de scenarioanalyse (SCeA) als kwantitatieve risicoanalyse (QRA). worden uitgevoerd.
BronVerantwoorde brandweer advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
niet-categoriale inrichtingenInrichtingen die niet binnen categorieën van het Bevi vallen. Voor de bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico moet daarom een risicoanalyse worden uitgevoerd.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg