niet-categoriale inrichtingen

Eigenschappen

Label (nl)niet-categoriale inrichtingen
Definitie (nl)Inrichtingen die niet binnen categorieën van het Bevi vallen. Voor de bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico moet daarom een risicoanalyse worden uitgevoerd.
BronVerantwoorde brandweer advisering externe veiligheid
Datum vaststelling1 maart 2010
Vastgesteld doorNVBR, VNG, IPO
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
niet-categoriale inrichtingenLid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 29 dec 2020 om 12:13.