Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

meldkamer voor het ambulancevervoer

Eigenschappen

Label (nl)meldkamer voor het ambulancevervoerOndergebracht bij de regionale alarmcentrale van een veiligheidsregio. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.
AfkortingMKAOndergebracht bij de regionale alarmcentrale van een veiligheidsregio. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.
Definitie (nl)Ondergebracht bij de regionale alarmcentraleDe meldkamer, ook noodcentrale of alarmcentrale genoemd, is de voorziening die belast is met het ontvangen, registreren en beoordelen en afhandelen van incidentmeldingen, alsmede het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. van een veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.
BronHandreiking Crisisbeheersing op de luchthavens (NIFVSinds 1 januari 2013 is het IFV, Instituut Fysieke Veiligheid.)
Datum vaststelling1 augustus 2011
Vastgesteld doorNVBR, GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. NL, Politie, LO CGS
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meldkamer voor het ambulancevervoerOndergebracht bij de regionale alarmcentrale van een veiligheidsregio. Het is de nieuwe benaming voor de Centrale Post Ambulancevervoer.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg