Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Bestuurlijk Afstemmings Overleg

Eigenschappen

Label (nl)Bestuurlijk Afstemmings OverlegBinnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier wordt het beleid bepaald over optreden bij infectieziekten.
Synoniem (nl)BAOBinnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier wordt het beleid bepaald over optreden bij infectieziekten.
Definitie (nl)Binnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDit ministerie draagt in de eerste plaats de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Verder is het ministerie verantwoordelijk voor het preventiebeleid, de preventieve gezondheidszorg, de publieke gezondheid en de voedselveiligheid. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, het sociaal-cultureel werk, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening, behoort tot het taakveld. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van de sport.. Hier wordt het beleidHet schriftelijk kader waarin de te bereiken beleidsdoelen door Opdrachtgever in onderlinge samenhang met de daartoe te gebruiken middelen en handelwijze (inclusief eventueel tijdspad) zijn vastgesteld. bepaald over optreden bij infectieziekten.
BronHandreiking Crisisbeheersing op de luchthavens (NIFVSinds 1 januari 2013 is het IFV, Instituut Fysieke Veiligheid.)
Datum vaststelling1 augustus 2011
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Bestuurlijk Afstemmings OverlegBinnen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier wordt het beleid bepaald over optreden bij infectieziekten.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg