Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

gevaarlijke stoffen

Eigenschappen

Label (nl)gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit.
Definitie (nl)Gevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit.
BronVerantwoorde brandweerOrganisatie in het bijzonder belast met brandpreventie, brandbestrijding en technische hulpverlening. advisering externe veiligheidExterne veiligheid betreft de veiligheid die verband houdt met risico’s voor mensen die in de omgeving van een bepaald object/bouwwerk wonen of verblijven. Zo’n bepaald object/bouwwerk waarbij sprake is van externe veiligheid kan bijvoorbeeld zijn: een transportroute of opslag voor gevaarlijke stoffen, een parkeergarage, een tankstation of een industrieel complex.,
Datum vaststelling1 maart 2010
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gevaarlijke stoffenGevaarlijke stoffen zijn stoffen waarvan het gebruik, het transport of de opslag, risico’s met zich meebrengt. Het kan gaan om explosiegevaar, brand, giftigheid of radioactiviteit.Lid van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Rdf.jpg