informatievoorziening

Eigenschappen

Label (nl)informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.Het geheel aan mensen, procedures en middelen waarmee relevante informatie aan functionarissen in een organisatie verschaft wordt.
AfkortingIVHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.
Definitie (nl)Het geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.
Toelichting (nl)De informatiebehoefte van een organisatie kan drieledig worden ingedeeld:
  • Operationele informatie, voor het verrichten van de feitelijke handelingenKleinst mogelijke eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine op één plek op één moment. Informatiesysteem Systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd, verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd kan worden. Vaak is dit een computerprogramma. en het beheersen van de bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.;
  • Besturingsinformatie, voor de besturing van de organisatie;
  • Verantwoordingsinformatie, informatie over verrichting en besturing.
Bij informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.Het geheel aan mensen, procedures en middelen waarmee relevante informatie aan functionarissen in een organisatie verschaft wordt. staat de mens centraal. Informatie begint bij de menselijke behoefte om iets te willen weten.
Bronhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Informatievoorziening

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg