Kennismodel VeRA

Uit Veiligheidsregio referentie architectuur
Ga naar: navigatie, zoeken

Wat is een (semantisch) kennismodel

Een kennismodel of metamodel beschrijft de architectuurobjecten en hun onderlinge samenhang. Bijvoorbeeld applicatieservices of applicatiefuncties. Het kennismodel is weergegeven in de concepten zoals gedefinieerd in de ArchiMate conventie.

De VeRA volgt het algemene GEMMA kennismodel dat de ArchiMate concepten tooont die gebruikt worden voor het beschrijven van de informatievoorziening van het gemeentelijk domein. Het kennismodel fungeert tevens als basis voor de inrichting van deze wiki. Hierdoor wordt de kennis uit VeRA Online semantisch en kan als zodanig beter beheerbaar en toegankelijk gemaakt.

Kennismodel GEMMA Online