Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

MediaWiki:Sidebar

 • Algemeen
  • mainpage|Inleiding
  • Contact VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. Online|Contact VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. Online
  • Inleiding op VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.|Inleiding op VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.
  • Visie en principes|Visie en principes
  • Standaarden Forum Standaardisatie|Standaarden Forum Standaardisatie
  • Kennismodel VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.|Kennismodel VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.
  • VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. 2 model|VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. 2 views
  • Documentatie
  • Actuele en toekomstige ontwikkelingen| Actuele en toekomstige ontwikkelingen
  • FAQ| FAQ
 • SEARCH
 • TOOLBOX
 • LANGUAGES
 • Bedrijfsarchitectuur
  • Bedrijfsarchitectuur|Inleiding
  • Ketensamenwerking|Ketensamenwerking
  • Deelarchitectuur Bevolkingszorg | Deelarchitectuur Bevolkingszorg
  • Overzicht producten en diensten|Producten en diensten
  • Producten en dientsten + triggers|Producten en diensten + triggers
  • Overzicht bedrijfsprocessenEen geordende reeks werkprocessen die binnen één organisatie wordt uitgevoerd met als doel om een (combinatie van) dienst(en) te leveren aan een burger, bedrijf of andere organisatie.|Bedrijfsprocessen
  • Overzicht bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).|Bedrijfsfuncties
  • Bedrijfsfuncties generiek|Bedrijfsfuncties generiek
  • Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Veiligheidsregio (BIM)
  • Bedrijfsinformatiemodel GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. (BIM)
  • Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)| Bedrijfsinformatiemodel Bevolkingszorg (BIM)
  • Bedrijfsfuncties ondersteuning + referentiecomponentenEen referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.| Bedrijfsfuncties ondersteuning + referentiecomponentenEen referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.
  • Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s| Wettelijke taken en bevoegdheden veiligheidsregioRegionaal samenwerkingsverband van o.a. gemeenten, brandweer en geneeskundige hulpverlening.'s
  • Afkortingen| Afkortingen
  • Collecties| Collecties
  • Begrippen| Begrippen
 • Informatiearchitectuur
  • Informatiearchitectuur|Inleiding
  • Overzicht referentiecomponentenEen referentiecomponent is een type applicatiecomponent. De ArchiMate definitie van een applicatiecomponent is: Een modulair, zelfstandig inzetbaar en vervangbaar deel van een systeem, dat zijn functionaliteit aanbiedt via goed gedefinieerde interfaces. Applicatiecomponenten stellen functionaliteit beschikbaar, die gebruikt wordt om de applicatiediensten mee te leveren.|Referentiecomponenten
  • Overzicht Applicatieve functies|Applicatieve functies
  • Gegevens|Gegevens
  • Gegevensuitwisseling|Gegevensuitwisseling
  • Overzicht PSA's|Overzicht PSA's
 • Beheer
  • Waarom beheer|Waarom beheer
  • BISL|BISL
  • Wat is beheer?|Wat is beheer?
  • Functioneel beheer|Functioneel beheer
  • Beheer|Beheer
  • Beheer begrippen|Beheer begrippen
 • Wiki-pagina
  • recentchanges-url|recentchanges
  • helppage|help
  • Denk mee met VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. 2|Discussie VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. 2