Referentiearchitectuur

Eigenschappen

Label (nl)ReferentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven.
AfkortingRAInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven.
Definitie (nl)Instrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven.
Toelichting (nl)Onder referentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven. verstaan we het geheel van principes, richtlijnen en/of voorbeelden op basis waarvan een organisatie een architectuur kan maken. Belangrijkste is vaak om hergebruik te maken van reeds opgedane kennis binnen een branche.

Meest toegepaste referentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven. is NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), omdat aan dit raamwerk (op elk van de vlakken van dit raamwerk) een aantal modellen, principes en richtlijnen zijn gekoppeld die kaderstellend zijn voor alle Nederlandse overheidsorganisaties (ICTU, 2009).

Onderdeel van de NORA familie is GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur), PETRA (Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur), WILMA (Waterschaps Informatie- en Logisch Model Architectuur) en VeRADe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen. (Veiligheidsregio ReferentiearchitectuurDe Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA) geeft regio’s een richtlijn voor de inrichting van de integrale informatiehuishouding. Zonder informatiedeling kan de veiligheidsregio haar inwoners niet goed tegen risico’s beschermen.). Er zijn ook referentiearchitecturen voor de woningcoöperaties (CORA, COrporatie Referentie Architectuur), voor ziekenhuizen (referentiedomeinenmodel van Nictiz, of ROSA ( Referentie Architectuur Onderwijs) voor onderwijs.
Bronhttps://www.archixl.nl/files/informatie_herbruikbaar.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (Begrip)BrederReferentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven.
referentiecomponent (Begrip)GerelateerdReferentiearchitectuurInstrument om samenhang aan te brengen in de informatiehuishouding van een overheidssector en mogelijke samenwerking met partners vorm te geven.
Rdf.jpg