Simple Knowledge Organization System

Eigenschappen

Label (nl)Simple Knowledge Organization SystemSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken.
AfkortingSKOSSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken.
Definitie (nl)Simple Knowledge Organization SystemSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken. (SKOSSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken.) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken.
Toelichting (nl)SKOSSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken. heeft de structuur van een thesaurus en is daardoor meer op de onderlinge hiërarchische relatie van concepten gericht (bredere term, engere term) dan de webtaal OWL, die meer omvat dan alleen het thesaurusaspect. OWL kent meer complexe conceptstructuren om metadata te genereren en verwijsapplicaties te ondersteunen. Op 13 december 2012 heeft de W3C het harmonisatiedocument gepubliceerd, dat SKOSSimple Knowledge Organization System (SKOS) is een algemeen datamodel om kennissystemen (Knowledge Organization Systems) intern als een thesaurus te organiseren en extern onderling op definities van concepten te kunnen vergelijken. en de nieuwe ISO thesaurusstandaard 25964 van Stella Dextre Clarke op elkaar afstemt.
Exacte overeenkomsthttps://www.wikixl.nl/wiki/pilod/index.php/SKOS

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg