Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Testen GEMMA koppelvlak

View

Testformulier aanmaken (TODO)

Export

Testformulier aanmaken (TODO)

Er is een nieuwe versie van de export, zie: AMEFF Export API

List API

Opvragen model-id

De voor de Softwarecatalogus geschikte modellen worden met de modellen API opgevraagd.

Onderwerp (listtopic) Omgeving
Modellen ontwikkel test staging productie

Testen programmatuur en model

Hieronder staan de aanroepen van de list API voor twee modellen.


  • VeRA2.0 (IFV versie). Dit is het basisarchitectuurmodel dat door de Softwarecatalogus ingelezen gaat worden. Controleer hiermee of het GEMMA model correct wordt aangeboden.

Kernmodel VeRA2

Onderwerp (listtopic) Omgeving
Referentiecomponenten ontwikkel test staging productie
Standaarden ontwikkel test staging productie
Standaardversies ontwikkel test staging productie
Standaardclassificaties ontwikkel test staging productie
Applicatiefuncties ontwikkel test staging productie
Views ontwikkel test staging productie
Bedrijfsfuncties ontwikkel test staging productie
Applicationservices ontwikkel test staging productie
Buitengemeentelijke voorzieningen ontwikkel test staging productie
Groep: Doelgroepen ontwikkel test staging productie
Groep: Domeinen ontwikkel test staging productie
Groep: Bedrijfsfuncties ontwikkel test staging productie


NIEUW: Semi-geautomatiseerd testen API

Onderwerp Omgeving
View GEMMA ontwikkel test staging productie


Nieuwe versie AMEFF Export API

Stap 1. een export bestand maken

Als deze nog niet bestaat, check dat via deze overzichtspagina van aanwezig exports. Vanaf deze pagina kan dan eventueel een nieuwe export worden gestart.

Onderwerp Omgeving
Overzicht aanmaken ontwikkel test staging productie

Stap 2: formulier met testdata

Onderwerp Omgeving
Formulier ontwikkel test staging productie

Overzicht exports modellen op GEMMA

Op de pagina DisplayArchiMateExports is een overzicht te zien van exports die gemaakt zijn met de GEMMA API functies ArchiMate Export. In dit overzicht valt af te lezen of er een export van een model aanwezig is en of deze nog recent is ten opzichte van de import vna het model.