Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Risicoanalyse

ArchiMate-element Risicoanalyse
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-043d12f2
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Risicoanalyse
Documentatie  : Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten).
Object ID  : 043d12f2
Object ID_nl  : 043d12f2
Original ID  : id-fc90722956ad8e2ad751019e12d56406
Semanticsearch  : risicoanalyse
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg In de Informatiegids IFV brandstofmodellen/ vegetatietype, zijn 20 verschillende brandstofmodellen/ vegetatietypen gepresenteerd, die ook terug te vinden in het natuurbrandverspreidingsmodel. Deze brandstofmodellen representeren Nederlandse vegetatietypen die voorkomen in duin-, veengebieden en op droge zandgrond. Per brandstofmodel is informatie te vinden over de kenmerken van het vegetatietype en wordt een indicatie van de verspreidingssnelheid (loopvuur) gegeven. (BusinessObject) Brandstofmod- el een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicolle situaties en de soorten incidenten die zich daar kunnen voordoen. Dit is een duiding van een [risico-inventarisatie] (BusinessObject) Regionaal risicoprofiel Voor zes dagen terug in de tijd per dag de min en max relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tevens op de dag zelf, voor het bepalen van droogte vegetatie. Voor de komende zes uur per uur windsnelheid en windrichting. (BusinessObject) Meteo gegevens Duiding van de meest voorkomende vegetatietypen in natuurgebieden op een locatiegrid van 5x5 meter in Nederland. Daarnaast de duiding van de biomassa die in de vegetatie aanwezig is op het moment van meten. (BusinessObject) Satellietdata Variabele binnen de Risico Index Natuurbranden (RIN). De hellingsgraad is gelijk aan het hoogteverschil Δh gedeeld door de horizontale afstand d (x 100% om dit als percentage uit te drukken). Het hellingspercentage wordt bepaald door het hoogteverschil in combinatie met de afstand. (BusinessObject) hellingspercen- tage Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren vanRisico's Bij een emissie van een gevaarlijke stof kan het effectgebied worden weergeven met een vlak, de zogenaamde Gasmal. Bij een verwachte draaiing van de wind kun je weergeven wat het verwachte effectgebied gaat worden door deze mal te plaatsen met een tijdstip wanneer verwacht wordt dat het effectgebied zich verplaatst. (BusinessObject) Gasmal Component voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheids management component BusinessFunction Risicobeheersi- ng een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Dit is onderdeel van het risicoprofiel. (BusinessObject) Risico- inventarisatie Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Variabele binnen de Risioc Index Natuurbranden. de variabele ‘begroeiing’ is in vijf klassen verdeeld en aan elk van deze klassen is vervolgens een waarde toegekend, waarbij de voor natuurbrand meest risicovolle klasse de hoogste waarde krijgt. • Niet brandbaar (0 punten) • Laag brandbaar (25 punten) • Brandbaar (50 punten) • Verhoogd brandbaar (75 punten) • Zeer brandbaar (100 punten) (BusinessObject) Begroeiing Duiding van het soort vegetatie dat op een bepaalde locatie in een natuurgebied wordt aangetroffen, conform de indeling van SNL (Subsidie Natuur en Landschap) en de eind 2018 op te leveren centrale vegetatiedatabank van IPO/Bij12. (BusinessObject) Vegetatietype ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:44:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:44:29 CEST
ArchiMate-element Risicoanalyse
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-043d12f2
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Risicoanalyse
Documentatie  : Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten).
Object ID  : 043d12f2
Object ID_nl  : 043d12f2
Original ID  : id-fc90722956ad8e2ad751019e12d56406
Semanticsearch  : risicoanalyse
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg In de Informatiegids IFV brandstofmodellen/ vegetatietype, zijn 20 verschillende brandstofmodellen/ vegetatietypen gepresenteerd, die ook terug te vinden in het natuurbrandverspreidingsmodel. Deze brandstofmodellen representeren Nederlandse vegetatietypen die voorkomen in duin-, veengebieden en op droge zandgrond. Per brandstofmodel is informatie te vinden over de kenmerken van het vegetatietype en wordt een indicatie van de verspreidingssnelheid (loopvuur) gegeven. (BusinessObject) Brandstofmod- el een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicolle situaties en de soorten incidenten die zich daar kunnen voordoen. Dit is een duiding van een [risico-inventarisatie] (BusinessObject) Regionaal risicoprofiel Voor zes dagen terug in de tijd per dag de min en max relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tevens op de dag zelf, voor het bepalen van droogte vegetatie. Voor de komende zes uur per uur windsnelheid en windrichting. (BusinessObject) Meteo gegevens Duiding van de meest voorkomende vegetatietypen in natuurgebieden op een locatiegrid van 5x5 meter in Nederland. Daarnaast de duiding van de biomassa die in de vegetatie aanwezig is op het moment van meten. (BusinessObject) Satellietdata Variabele binnen de Risico Index Natuurbranden (RIN). De hellingsgraad is gelijk aan het hoogteverschil Δh gedeeld door de horizontale afstand d (x 100% om dit als percentage uit te drukken). Het hellingspercentage wordt bepaald door het hoogteverschil in combinatie met de afstand. (BusinessObject) hellingspercen- tage Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren vanRisico's Bij een emissie van een gevaarlijke stof kan het effectgebied worden weergeven met een vlak, de zogenaamde Gasmal. Bij een verwachte draaiing van de wind kun je weergeven wat het verwachte effectgebied gaat worden door deze mal te plaatsen met een tijdstip wanneer verwacht wordt dat het effectgebied zich verplaatst. (BusinessObject) Gasmal Component voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheids management component BusinessFunction Risicobeheersi- ng een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Dit is onderdeel van het risicoprofiel. (BusinessObject) Risico- inventarisatie Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Variabele binnen de Risioc Index Natuurbranden. de variabele ‘begroeiing’ is in vijf klassen verdeeld en aan elk van deze klassen is vervolgens een waarde toegekend, waarbij de voor natuurbrand meest risicovolle klasse de hoogste waarde krijgt. • Niet brandbaar (0 punten) • Laag brandbaar (25 punten) • Brandbaar (50 punten) • Verhoogd brandbaar (75 punten) • Zeer brandbaar (100 punten) (BusinessObject) Begroeiing Duiding van het soort vegetatie dat op een bepaalde locatie in een natuurgebied wordt aangetroffen, conform de indeling van SNL (Subsidie Natuur en Landschap) en de eind 2018 op te leveren centrale vegetatiedatabank van IPO/Bij12. (BusinessObject) Vegetatietype ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:44:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:44:29 CEST
ArchiMate-element Risicoanalyse
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : 
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-043d12f2
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Risicoanalyse
Documentatie  : Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten).
Object ID  : 043d12f2
Object ID_nl  : 043d12f2
Original ID  : id-fc90722956ad8e2ad751019e12d56406
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse Het coördineren van de gezondheidszorg tijdens rampen en crises met als doel dat slachtoffers onder alle omstandigheden verantwoorde zorg kan worden geboden door een samenhangende zorgketen, in nauwe samenwerking met andere hulpdiensten. (BusinessProcess) Regisseren geneeskundig- e opgeschaalde zorg In de Informatiegids IFV brandstofmodellen/ vegetatietype, zijn 20 verschillende brandstofmodellen/ vegetatietypen gepresenteerd, die ook terug te vinden in het natuurbrandverspreidingsmodel. Deze brandstofmodellen representeren Nederlandse vegetatietypen die voorkomen in duin-, veengebieden en op droge zandgrond. Per brandstofmodel is informatie te vinden over de kenmerken van het vegetatietype en wordt een indicatie van de verspreidingssnelheid (loopvuur) gegeven. (BusinessObject) Brandstofmod- el een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicolle situaties en de soorten incidenten die zich daar kunnen voordoen. Dit is een duiding van een [risico-inventarisatie] (BusinessObject) Regionaal risicoprofiel Voor zes dagen terug in de tijd per dag de min en max relatieve luchtvochtigheid en temperatuur tevens op de dag zelf, voor het bepalen van droogte vegetatie. Voor de komende zes uur per uur windsnelheid en windrichting. (BusinessObject) Meteo gegevens Duiding van de meest voorkomende vegetatietypen in natuurgebieden op een locatiegrid van 5x5 meter in Nederland. Daarnaast de duiding van de biomassa die in de vegetatie aanwezig is op het moment van meten. (BusinessObject) Satellietdata Variabele binnen de Risico Index Natuurbranden (RIN). De hellingsgraad is gelijk aan het hoogteverschil Δh gedeeld door de horizontale afstand d (x 100% om dit als percentage uit te drukken). Het hellingspercentage wordt bepaald door het hoogteverschil in combinatie met de afstand. (BusinessObject) hellingspercen- tage Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren vanRisico's Bij een emissie van een gevaarlijke stof kan het effectgebied worden weergeven met een vlak, de zogenaamde Gasmal. Bij een verwachte draaiing van de wind kun je weergeven wat het verwachte effectgebied gaat worden door deze mal te plaatsen met een tijdstip wanneer verwacht wordt dat het effectgebied zich verplaatst. (BusinessObject) Gasmal Component voor het in beeld brengen van potentiele veiligheidsrisico's ten aanzien van personen. (ApplicationComponent) Veiligheids management component BusinessFunction Risicobeheersi- ng een analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. Dit is onderdeel van het risicoprofiel. (BusinessObject) Risico- inventarisatie Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Variabele binnen de Risioc Index Natuurbranden. de variabele ‘begroeiing’ is in vijf klassen verdeeld en aan elk van deze klassen is vervolgens een waarde toegekend, waarbij de voor natuurbrand meest risicovolle klasse de hoogste waarde krijgt. • Niet brandbaar (0 punten) • Laag brandbaar (25 punten) • Brandbaar (50 punten) • Verhoogd brandbaar (75 punten) • Zeer brandbaar (100 punten) (BusinessObject) Begroeiing Duiding van het soort vegetatie dat op een bepaalde locatie in een natuurgebied wordt aangetroffen, conform de indeling van SNL (Subsidie Natuur en Landschap) en de eind 2018 op te leveren centrale vegetatiedatabank van IPO/Bij12. (BusinessObject) Vegetatietype ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:44:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:44:29 CEST