Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Adviesaanvraag

ArchiMate-element Adviesaanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-056570aa
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Adviesaanvraag
Documentatie  : Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan.
Object ID  : 056570aa
Object ID_nl  : 056570aa
Original ID  : id-c8e65861f733c6b4e5b3d0ac2fbcecfb
Semanticsearch  : adviesaanvraag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraa- g Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Een contact tussen individu [natuurlijk-persoon] of [medewerker] dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren vanRisico's Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken van de [veiligheidsregio] naar de [klant]. (BusinessObject) Uitgaande post Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken, vanuit de [klant] naar de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Inkomende post Gericht op het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid van objecten (gebouwen, evenementen, infrastructuur) Discussiepunt: Moet eigenlijk zijn: zorgdragen voor toezicht. Toetsing gebeurt ook via advies en is dus onderdeel van advisering. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Toezicht en handhaving - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Toezicht houden Component die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van de organisatie. (ApplicationComponent) Mijn VR component BusinessFunction Klantcontacten Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren- publicatie-en- beheercompo- nent een veelgestelde vraag van een [klant] en een antwoord daarop. (BusinessObject) Vraag- antwoord combinatie ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 25-04-2023 02:43:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 02:43:15 CEST
ArchiMate-element Adviesaanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-056570aa
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Adviesaanvraag
Documentatie  : Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan.
Object ID  : 056570aa
Object ID_nl  : 056570aa
Original ID  : id-c8e65861f733c6b4e5b3d0ac2fbcecfb
Semanticsearch  : adviesaanvraag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraa- g Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Een contact tussen individu [natuurlijk-persoon] of [medewerker] dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren vanRisico's Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken van de [veiligheidsregio] naar de [klant]. (BusinessObject) Uitgaande post Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken, vanuit de [klant] naar de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Inkomende post Gericht op het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid van objecten (gebouwen, evenementen, infrastructuur) Discussiepunt: Moet eigenlijk zijn: zorgdragen voor toezicht. Toetsing gebeurt ook via advies en is dus onderdeel van advisering. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Toezicht en handhaving - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Toezicht houden Component die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van de organisatie. (ApplicationComponent) Mijn VR component BusinessFunction Klantcontacten Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren- publicatie-en- beheercompo- nent een veelgestelde vraag van een [klant] en een antwoord daarop. (BusinessObject) Vraag- antwoord combinatie ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 25-04-2023 02:43:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 02:43:15 CEST
ArchiMate-element Adviesaanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-056570aa
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Adviesaanvraag
Documentatie  : Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan.
Object ID  : 056570aa
Object ID_nl  : 056570aa
Original ID  : id-c8e65861f733c6b4e5b3d0ac2fbcecfb
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraa- g Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Een contact tussen individu [natuurlijk-persoon] of [medewerker] dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Analyseren vanRisico's Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken van de [veiligheidsregio] naar de [klant]. (BusinessObject) Uitgaande post Het overzichtelijk registreren van toegezonden materiaal, zoals brieven, post- en poststukken, vanuit de [klant] naar de [veiligheidsregio]. (BusinessObject) Inkomende post Gericht op het uitvoeren van toezicht op fysieke veiligheid van objecten (gebouwen, evenementen, infrastructuur) Discussiepunt: Moet eigenlijk zijn: zorgdragen voor toezicht. Toetsing gebeurt ook via advies en is dus onderdeel van advisering. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Toezicht en handhaving - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Toezicht houden Component die toegang biedt tot gepersonaliseerde digitale dienstverlening van de organisatie. (ApplicationComponent) Mijn VR component BusinessFunction Klantcontacten Component voor het ontwikkelen, publiceren, laten invullen, indienen en bevestigen van elektronische formulieren. (ApplicationComponent) E-formulieren- publicatie-en- beheercompo- nent een veelgestelde vraag van een [klant] en een antwoord daarop. (BusinessObject) Vraag- antwoord combinatie ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 25-04-2023 02:43:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 02:43:15 CEST