Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Bevolkingszorg

ArchiMate-element Bevolkingszorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-15eaf314-6c4d-4a6c-a7d1-87b208832f0a
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Bevolkingszorg
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 15eaf314-6c4d-4a6c-a7d1-87b208832f0a
Object ID_nl  : 15eaf314-6c4d-4a6c-a7d1-87b208832f0a
Original ID  : id-15eaf314-6c4d-4a6c-a7d1-87b208832f0a
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
BusinessFunction Bevolkingszorg Voorzien in maatregelen t.b.v. een veilige en leefbare samenleving door de volgende drie operationele doelen: - beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving; - beperken van economische schade; - treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysieke schade te beperken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Omgevingszorg Omvat de processen Bestuurs- en managementondersteuning en Preparatie Nafase. Er is hier geen eensluitende omschrijving te geven. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Ondersteuning Het leveren van een basisvoorziening voor het team Bevolkingszorg om alle beschikbare en benodigde informatie op de juiste wijze te kunnen genereren, ten behoeve van een snel en efficiënt besluitvormingsproces en het ondersteunen van alle betrokken teams bij de uitvoering van de processen, zowel multidisciplinair als monodisciplinair. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Informatie Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte op basis van drie operationele doelen: - informatie verstrekken; - schade beperken; - betekenis geven. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Communicatie Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 30-09-2020 19:57:45 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 30-09-2020 19:57:45 CEST