Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen
ArchiMate-element Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-17c41eab
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen
Documentatie  : Naar aanleiding van een meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen.
Object ID  : 17c41eab
Object ID_nl  : 17c41eab
Original ID  : id-0b328619ff1d8990457ff6d7c49d9c5f
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Het nemen van alle maatregelen, het maken van de afspraken en het prepareren van de informatieoverdracht voor een juist verloop van het transitieproces tijdens opschalen en afschalen bij grote evenementen, bij incident management en bij crisisbestrijding na alarmering conform afgesproken criteria. Het betreft zowel de voorbereiding en de uitvoering van deze maatregelen, afspraken en overdracht tussen verschillende afdelingen, sectoren kolommen en ketenpartners met inbegrip van de verantwoordelijken bij de vitale infrastructuren van een regio. (BusinessFunction) Op- en afschaling BusinessEvent Hulpvraag Hulp die geboden wordt in het kader van het beheersen van incidenten in de vorm van repressie of het verlenen van acute zorg. Bijvoorbeeld bestrijden brand, verzorgen van slachtoffers, transport van patienten. (BusinessFunction) Hulpverlening Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Verzoek tot opschaling Beperken van economische schade, in stand houden vitale infrastructuur en beperke van milieu effect schade. (Product) Bestreden bronen emissie Het verkrijgen van alle voor de bestrijding van het incident relevante informatie en die actief beschikbaar stellen. De juiste informatie moet in de juiste vorm en op het juiste moment beschikbaar zijn voor degenen die deze nodig hebben. (bron: basisvereisten crisismanagement) (BusinessFunction) Operationeel informatieman- agement Effectieve aansturing van alle betrokken diensten, sleutelfunctionarissen en eenheden (bron: basisvereisten crisismanagement). Bij elke inzet is sprake van leiding en coordinatie, ongeacht de omvang van inzet of eventuele opschaling. Hierbij wordt leiding & coördinatie van bevelvoerder en eerste ambulance (bijvoorbeeld invulling OVD) tot en met GRIP 4 (resourcemanagement zoals het organiseren van generatoren bij stroomuitval). (BusinessFunction) Leiding en coordinatie Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake BusinessProcess Brandweer processen ServingRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 08-03-2022 02:36:27 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 08-03-2022 02:36:27 CET