Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS)

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Registratie van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. (CRIB/SIS)
ArchiMate-element Registratie van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. (CRIB/SIS)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-189e3254-10b5-48c5-9d30-5b972afdbcfd
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Registratie van slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. (CRIB/SIS)
Documentatie  : Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffersDoden en T1, T2 en T3 gewonden. (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteamHet Regionaal Beleidsteam heeft in Nederland de leiding over rampenbestrijding ten tijde van een ramp die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. Het regionaal beleidsteam opereert doorgaans op het niveau van een van de 25 veiligheidsregio's. Het regionaal beleidsteam hoort zich in principe niet te bemoeien met de operationele gang van zaken maar moet de grote lijnen uitzetten en beslissingen nemen over risicosituaties en bijvoorbeeld evacuaties.. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg).
Object ID  : 189e3254-10b5-48c5-9d30-5b972afdbcfd
Object ID_nl  : 189e3254-10b5-48c5-9d30-5b972afdbcfd
Original ID  : id-189e3254-10b5-48c5-9d30-5b972afdbcfd
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het zorgvuldig verzamelen (registeren), groeperen en verifiëren van informatie over slachtoffers (het lot en eventuele verblijfplaats), alsmede het verstrekken van algemene informatie aan de (coördinerend) burgemeester en het gemeentelijk of regionaal beleidsteam. De informatie komt via dit team beschikbaar voor het actiecentrum voorlichting ten behoeve van het publiek en de pers en degene die bij de hulpverlening betrokken zijn. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg). (BusinessProcess) Registratie van slachtoffers (CRIB/SIS) Een verwant is een persoon met een relatie tot een betrokkene en die in het kader van dit proces geïnformeerd wil worden over de desbetreffende betrokkeneAls verwanten bellen met de verwantentelefoon wordt een zoekvraag aangemaakt. Zodra bekend wordt dat een slachtoffer waar een zoekvraag voor uitstaan betrokken is bij de ramp wordt een “Vondst” aangemaakt. Dit kan gelijktijdig met het registreren van de zoekvraag (mits het slachtoffer al geregistreerd is), maar ook op een later moment. (BusinessObject) Verwant Tijdelijk voorzien in de basisbehoeften van getroffenen (mensen en dieren) ten tijde van een (dreigende) ramp of crisis. Tevens wordt, op basis van behoeften van bevolking en hulpdiensten, de bijzondere uitvaartzorg gefaciliteerd of mede georganiseerd. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Publieke Zorg De behoefte van mensen zorg te kunnen krijgen. De doelgroep van verminderd zelfredzamen voor het proces ‘opvang en verzorging’ bestaat met andere woorden uit de niet-gewonde of lichtgewonde betrokkenen die niet in hun tijdelijke opvang en verzorging kunnen voorzien. De zwaargewonde slachtoffers worden in de ziekenhuizen medisch opgevangen en verzorgd. Een deel van de zelfredzame betrokkenen maakt kort na het incident wel even gebruik van een (tijdelijke) opvanglocatie zodat zij daar ‘even op adem kunnen komen’ en/of op zoek zijn naar informatie. Deze mensen verlaten echter snel, al dan niet met enige hulp vanuit de overheid weer de opvanglocatie. (BusinessObject) Zorgbehoefte Dit zijn alle burgers, bedrijven en instellingen die op enigerlei wijze bij de crisis zijn betrokken. Dit varieert van mensen die ‘slechts’ informatie nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig een gebied te kunnen verlaten tot mensen die fysiek, psychosociaal letsel en/of materiële schade hebben opgelopen of omstanders die spontaan hulp hebben geboden. (BusinessObject) Betrokkene Een overzicht van doden, gewonden, geregistreerden bij vervoer en in opvang, geregistreerden PIN/informatieverzoek, geregistreerden Nafase. (BusinessObject) Getroffenenbeel- d AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 01-10-2020 20:11:56 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 01-10-2020 20:11:56 CEST