Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Adviesaanvraag

ArchiMate-element Adviesaanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Adviesaanvraag
Documentatie  : Een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. (WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.), of over een evenement of crisisplan. Meest voorkomend bij GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. is adviesaanvragen voor evenementen.
Object ID  : 196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Object ID_nl  : 196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Original ID  : id-196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Semanticsearch  : adviesaanvraag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Adviesaanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Adviesaanvraag
Documentatie  : Een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. (WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.), of over een evenement of crisisplan. Meest voorkomend bij GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. is adviesaanvragen voor evenementen.
Object ID  : 196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Object ID_nl  : 196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Original ID  : id-196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Semanticsearch  : adviesaanvraag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Adviesaanvraag
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Adviesaanvraag
Documentatie  : Een aanvraag voor advies, bijvoorbeeld in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrechtDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning. (WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning.), of over een evenement of crisisplan. Meest voorkomend bij GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening. is adviesaanvragen voor evenementen.
Object ID  : 196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Object ID_nl  : 196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
Original ID  : id-196475c8-9170-4792-9e4c-f9962e792f84
ArchiMate-views  : 
Relaties  :