Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Omgevingszorg

ArchiMate-element Omgevingszorg
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-1f335d12-a099-4333-bc64-643b31a2ceaa
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Omgevingszorg
Documentatie  : Voorzien in maatregelen t.b.v. een veilige en leefbare samenleving door de volgende drie operationele doelen: - beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving; - beperken van economische schade; - treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysieke schade te beperken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg)
Object ID  : 1f335d12-a099-4333-bc64-643b31a2ceaa
Object ID_nl  : 1f335d12-a099-4333-bc64-643b31a2ceaa
Original ID  : id-1f335d12-a099-4333-bc64-643b31a2ceaa
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Voorzien in maatregelen t.b.v. een veilige en leefbare samenleving door de volgende drie operationele doelen: - beperken van schadelijke effecten voor mens, dier en omgeving; - beperken van economische schade; - treffen van veiligheidsvoorzieningen om fysieke schade te beperken. (Bron: Project 'GROOTER'; Taakorganisaties, processen en producten van Bevolkingszorg) (BusinessFunction) Omgevingszorg Een omgevingsbeeld bestaat uit: o Informatiebehoefte (Welke vragen leven er? Welke geruchten doen de ronde?); o Schadebeperking (Vertoond gedrag, hulpvraag, zelfredzaamheid); o Betekenisgeving (Hoe wordt het incident buiten geduid?). Naar aanleiding van het omgevingsbeeld wordt een omgevingsanalyse en een adviesrapport opgesteld, op basis waarvan cmmunicatiemiddelen en -activiteiten worden ontwikkeld (geproduceed) en ingezet. Dit wordt ook omschreven als de 'ogen en oren' voor de communicatieadviseur ROT en/of het hoofd taakorganisatie Communicatie. (BusinessObject) Omgevingsbeel- d BusinessFunction Bevolkingszorg Voorkomen en beperken van schade aan de openbare ruimte door het geven van adviezen, het coördineren van maatregelen en het inzetten van personele en materiële ondersteuning. (BusinessProcess) Ruimtebeheer Voorkomen en beperken van vervolgschade door het geven van adviezen en het coördineren van maatregelen. (BusinessProcess) Bouwbeheer Voorkomen en beperken van milieuschade door het geven van adviezen en het coördineren van maatregelen. (BusinessProcess) Milieubeheer AccessRelationship W AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 12-10-2020 07:35:58 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 12-10-2020 07:35:58 CEST