Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Verlenen van adviezen

ArchiMate-element Verlenen van adviezen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-2e99e865
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Verlenen van adviezen
Documentatie  : Gericht op ...

Aangeroepen bedrijfsfunctiesEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).: - Risico analyse - Advisering

- Netwerkmanagement
Object ID  : 2e99e865
Object ID_nl  : 2e99e865
Original ID  : id-13975236335a852bc206c6ccdb3dc08b
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Het ontvangen van een aanvraag voor advies in het kader van Wabo (brandveiligheid), evenement, crisisplan. (BusinessFunction) Adviesaanvraa- g Verschillende beredeneerde aanbevelingen aan bevoegd gezag om een bepaalde keuze te maken, veelal in de vergunningsverlening, bijv: - Advies ruimtelijke veiligheid - Advies brandveiligheid - Gezondheidskundig advies - Advies industriele veiligheid (BRZO) (Product) Advies fysieke veiligheid BusinessEvent Advies aanvraag Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering BusinessProcess Beheersen vanRisico's Proactief inventariseren van de risico’s in het verzorgingsgebied. Dit kan het regionale risicoprofiel zijn, of een risicoanalyse van objecten met bovengemiddeld risico (risicogevende en risico-ontvangende objecten). (BusinessFunction) Risicoanalyse BusinessEvent Uitgevoerd toezicht De verzamelde informatie over de vraag of een object of evenement voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een oordeel en het eventueel naar aanleiding daarvan adviseren van bevoegd gezag (advies tot handhaving). (Product) Advies tot handhaving ServingRelationship AssociationRelationship TriggeringRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship TriggeringRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 06-03-2022 17:11:04 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 06-03-2022 17:11:04 CET