Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Automatiseringsmanagement

ArchiMate-element Automatiseringsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Automatiseringsmanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie..

Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.

Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.

IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.

Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.
Object ID  : 3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
Object ID_nl  : 3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
Original ID  : id-d16b7698244fcb3254cbb109e4c8bca5
Semanticsearch  : automatiseringsmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiserin- gsmanagement Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. Autorisaties kunnen via verschillende mechanismen worden toegekend. Bijv. op basis van afdeling, functie, rol, etc. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiem- iddel Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. Biijv. het installeren van hardware, systeemprogrammatuur en applicaties en het verzorgen van back-up's en restores. (BusinessFunction) Systeembehe- er een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Bijv. door bestaande gebruikerswensen te verzamelen en te vertalen in nieuw te realiseren applicatiefunctionaliteit. (BusinessFunction) Functioneel beheer een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistr- atie-component Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT- objectencomp- onent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomp- onent In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. Hierbij kan het gaan om zelfstandige nieuwe applicaties of om het aanpassen of uitbreiden van bestaande applicaties. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. Bijv. het instellen van bepaalde applicatiefunctionaliteiten en het mede zorg dragen voor correcte updates van de applicatie. (BusinessFunction) Applicatiebehe- er Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:39:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:39:00 CEST
ArchiMate-element Automatiseringsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Automatiseringsmanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie..

Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.

Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.

IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.

Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.
Object ID  : 3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
Object ID_nl  : 3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
Original ID  : id-d16b7698244fcb3254cbb109e4c8bca5
Semanticsearch  : automatiseringsmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiserin- gsmanagement Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. Autorisaties kunnen via verschillende mechanismen worden toegekend. Bijv. op basis van afdeling, functie, rol, etc. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiem- iddel Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. Biijv. het installeren van hardware, systeemprogrammatuur en applicaties en het verzorgen van back-up's en restores. (BusinessFunction) Systeembehe- er een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Bijv. door bestaande gebruikerswensen te verzamelen en te vertalen in nieuw te realiseren applicatiefunctionaliteit. (BusinessFunction) Functioneel beheer een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistr- atie-component Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT- objectencomp- onent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomp- onent In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. Hierbij kan het gaan om zelfstandige nieuwe applicaties of om het aanpassen of uitbreiden van bestaande applicaties. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. Bijv. het instellen van bepaalde applicatiefunctionaliteiten en het mede zorg dragen voor correcte updates van de applicatie. (BusinessFunction) Applicatiebehe- er Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:39:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:39:00 CEST
ArchiMate-element Automatiseringsmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Automatiseringsmanagement
Documentatie  : Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie.. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie..

Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties.

Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorzieningHet geheel van mensen, middelen en maatregelen, gericht op de informatiebehoefte van die organisatie. en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau.

IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur.

Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen.
Object ID  : 3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
Object ID_nl  : 3197cc3b-a1b4-4ccc-92b6-ede6e41810d9
Original ID  : id-d16b7698244fcb3254cbb109e4c8bca5
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ervoor zorgen dat IT-systemen beschikbaar zijn voor de ondersteuning van de informatievoorziening. Functioneel beheer Het in stand houden en aansturen van de informatievoorziening. Applicatiebeheer Het aanpassen van toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. Gegevensbeheer Het ervoor zorgen dat er kwalitatief hoogwaardige gegevens beschikbaar zijn. Identiteitenbeheer Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers en hun autorisaties. Informatiebeveiliging Het borgen van de continuïteit van de informatie en de informatievoorziening en het beperken van de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten tot een acceptabel, vooraf bepaald niveau. IT-infrastructuurbeheer Het in stand houden en beheren van IT-infrastructuur. IT-infrastructuurontwikkeling Het ontwikkelen en aanpassen van IT-infrastructuur. Applicatie-ontwikkeling Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en gegevensverzamelingen. (BusinessFunction) Automatiserin- gsmanagement Het beheren en beschikbaar stellen van gegevens van gebruikers van IT-voorzieningen en hun autorisaties. Autorisaties kunnen via verschillende mechanismen worden toegekend. Bijv. op basis van afdeling, functie, rol, etc. (BusinessFunction) Identiteitenbeh- eer Het middel waarmee een persoon of [medewerker] zijn of haar [identiteit] kan aantonen. Gangbaar is om te spreken van authenticatievoorziening of authenticatie service, als voorziening of instrument of dienst die de gegevens op zo'n authenticatiemiddel kan lezen en controleren en verifiëren. (BusinessObject) Authenticatiem- iddel Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. IT-infrastructuur, systeemprogrammatuur en applicaties. Biijv. het installeren van hardware, systeemprogrammatuur en applicaties en het verzorgen van back-up's en restores. (BusinessFunction) Systeembehe- er een eenheid van software en/of hardware. (BusinessObject) IT systeem heeft tot doel de [identiteit] van de gebruiker of [medewerker ] vast te stellen. Authentificatie gebeurt vaak door het opgeven van een naam en wachtwoord. Doorgaans wordt deze identiteit vastgesteld ops basis van het overleggen van een al dan niet fysiek bewijs. Fysieke bewijzen zijn bijvoorbeeld [documenten] met pasfoto's, handtekeningen of biometrische kenmerken. (BusinessObject) Authenticatie Het uitvoeren van beheertaken zodat applicaties bedrijfsprocessen optimaal ondersteunen. Bijv. door bestaande gebruikerswensen te verzamelen en te vertalen in nieuw te realiseren applicatiefunctionaliteit. (BusinessFunction) Functioneel beheer een verzameling gegevens die bepaalt tot welke bestanden en mappen een [medewerker] of gebruiker toegang [autorisatie] heeft. (BusinessObject) Account GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies Component voor de opslag en ontsluiting van identiteiten van gebruikers en de rechten die zij hebben. (ApplicationComponent) Identiteitregistr- atie-component Component voor het beheren van hard- en softwarecomponenten. De component ondersteunt het vastleggen van gegevens over IT-gerelateerde gegevens en ondersteunt de IT-beheerorganisatie bij het beheren van de betreffende componenten. Conform de ITIL-terminologie worden componenten vaak aangeduid als "configuratie items" en wordt de verzameling opgeslagen gegevens benoemd als "Configuration Management DataBase". (ApplicationComponent) IT- objectencomp- onent Component voor het registreren en afhandelen van door medewerkers gemelde incidenten, problemen en verzoeken. (ApplicationComponent) Helpdeskcomp- onent In een systeem vastgelegde formele (contractuele of juridisch geldige) relatie tussen een natuurlijk persoon en de instelling. Deze resulteert in een instellingsgebonden identiteit, zoals student, medewerker, docent, onderzoeker. (BusinessObject) Digitale identiteit Het ontwikkelen toepassingsprogrammatuur en daarbij benodigde gegevensverzamelingen. Hierbij kan het gaan om zelfstandige nieuwe applicaties of om het aanpassen of uitbreiden van bestaande applicaties. (BusinessFunction) Applicatie- ontwikkeling Het uitvoeren van beheertaken m.b.t. bedrijfsapplicaties en de bijbehorende gegevensverzamelingen. Bijv. het instellen van bepaalde applicatiefunctionaliteiten en het mede zorg dragen voor correcte updates van de applicatie. (BusinessFunction) Applicatiebehe- er Het toegangsrecht van een identiteit tot een gegevensobject, bestand of dienst. Autorisatie is een [beheersmaatregel] en is het proces waarin een [medewerker] rechten krijgt op het benaderen van een [object] (een bestand of [systeem] [systeemsoftware] middels een [token]. De autorisatie wordt toegekend door de [eigenaar] van het object. (BusinessObject) Autorisatie CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W CompositionRelationship CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:39:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:39:00 CEST