Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Administratieve ondersteuning

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Administratieve ondersteuning
ArchiMate-element Administratieve ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Administratieve ondersteuning
Documentatie  : Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.
Object ID  : 3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
Object ID_nl  : 3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
Original ID  : id-f9e8b3cc31b71f1c56451e26fe9f9a05
Semanticsearch  : administratieve ondersteuning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratiev- e ondersteuning Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component Component voor het beheren van voorraden. Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbehe- er component Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. Bijv. het inroosteren van medewerkers voor bepaalde werkzaamheden of het inkopen van benodigde middelen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Middelen inzetplanning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office). (ApplicationComponent) Kantoorautom- atisering component Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. Bijv. door voor kantwoorwerkers elektronische voorzieningen beschikbaar te stellen voor beheer van agenda's of het kunnen maken van teksten of spreadsheets. (BusinessFunction) Kantoorwerkz- aamheden ondersteuning GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:09:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:09:28 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Administratieve ondersteuning
ArchiMate-element Administratieve ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Administratieve ondersteuning
Documentatie  : Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.
Object ID  : 3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
Object ID_nl  : 3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
Original ID  : id-f9e8b3cc31b71f1c56451e26fe9f9a05
Semanticsearch  : administratieve ondersteuning
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratiev- e ondersteuning Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component Component voor het beheren van voorraden. Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbehe- er component Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. Bijv. het inroosteren van medewerkers voor bepaalde werkzaamheden of het inkopen van benodigde middelen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Middelen inzetplanning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office). (ApplicationComponent) Kantoorautom- atisering component Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. Bijv. door voor kantwoorwerkers elektronische voorzieningen beschikbaar te stellen voor beheer van agenda's of het kunnen maken van teksten of spreadsheets. (BusinessFunction) Kantoorwerkz- aamheden ondersteuning GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:09:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:09:28 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > Administratieve ondersteuning
ArchiMate-element Administratieve ondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Administratieve ondersteuning
Documentatie  : Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken.
Object ID  : 3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
Object ID_nl  : 3cd2c294-55ac-46c7-aa2f-7235f11cfaff
Original ID  : id-f9e8b3cc31b71f1c56451e26fe9f9a05
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het bieden van ondersteuning bij administratieve taken. (BusinessFunction) Administratiev- e ondersteuning Component voor het beheren en plannen van de inzet van medewerkers en materieel. Bijv. door ondersteuning te bieden om op basis van medewerkersgegevens en een aantal parameters bij het maken van een planning voor een bepaalde periode. (ApplicationComponent) Roosterbeheer component Component voor het beheren van voorraden. Bijv. voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Voorraadbehe- er component Het plannen en beheren van de inzet van mensen en middelen. Bijv. het inroosteren van medewerkers voor bepaalde werkzaamheden of het inkopen van benodigde middelen die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Middelen inzetplanning Component voor het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden zoals tekstverwerking, persoonlijke email en agenda. De component wordt vaak geleverd in de vorm van een suite met programma's met een bepaalde functie (bijv. Microsoft Office of Open Office). (ApplicationComponent) Kantoorautom- atisering component Het ondersteunen van kantoorwerkzaamheden via het beschikbaarstellen van, vaak elektronische, middelen. Bijv. door voor kantwoorwerkers elektronische voorzieningen beschikbaar te stellen voor beheer van agenda's of het kunnen maken van teksten of spreadsheets. (BusinessFunction) Kantoorwerkz- aamheden ondersteuning GHOR sluit voor het merendeel van de secundaire functies aan op de functies zoals gebruikelijk in de (moeder) organisatie waar zij onder valt. Referentiearchitecturen als VeRA, PURA en Gemma zijn op dit vlak dan leidend. T.o.v. VeRA is voor de GHOR Kwaliteitsmanagement toegevoegd, die wel in PURA voorkomt. (BusinessFunction) COPAFIJTH- functies (PURA)/ Secundaire functies ServingRelationship ServingRelationship CompositionRelationship ServingRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 15-07-2022 10:09:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 10:09:28 CEST