Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Advisering

ArchiMate-element Advisering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-516c978b
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Advisering
Documentatie  : Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning., advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven.
Object ID  : 516c978b
Object ID_nl  : 516c978b
Original ID  : id-16a9ef257da7af784bc6681f0d575cff
Semanticsearch  : advisering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (kopie bevolkingszorg, daar ligt de bron). (BusinessObject) Voorlichting Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement BusinessFunction Risicobeheersi- ng afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (definitie: KING). Het begrip 'activiteit' wordt daar benoemd maar niet gedefinieerd. Voorbeelden van activiteiten (artikel 4.3): - bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, - milieubelastende activiteiten, - lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, - wateronttrekkingsactiviteiten, - mijnbouwlocatieactiviteiten, - beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een installatie in een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg, - het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden, - activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, - activiteiten die werelderfgoed betreffen, - ontgrondingsactiviteiten, - stortingsactiviteiten op zee. (BusinessObject) Activiteit Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (BusinessObject) Zaak Mededeling aan het bevoegde gezag dat een activiteit uitgeoefend gaat worden in de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 4.4. Defintie ontleend aan Kenniscentrum Infomil. (BusinessObject) Melding Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraa- g In een Omgevingsvergunning opgenomen eis ten aanzien van de uitoefening van activiteiten. Bron: Omgevingswet, art. 4.5. Definitie: KING (de Omgevingswet verklaart dit begrip niet). (BusinessObject) voorschrift Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communicere- n over risico's AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 13-07-2022 07:28:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2022 07:28:52 CEST
ArchiMate-element Advisering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-516c978b
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Advisering
Documentatie  : Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning., advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven.
Object ID  : 516c978b
Object ID_nl  : 516c978b
Original ID  : id-16a9ef257da7af784bc6681f0d575cff
Semanticsearch  : advisering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (kopie bevolkingszorg, daar ligt de bron). (BusinessObject) Voorlichting Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement BusinessFunction Risicobeheersi- ng afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (definitie: KING). Het begrip 'activiteit' wordt daar benoemd maar niet gedefinieerd. Voorbeelden van activiteiten (artikel 4.3): - bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, - milieubelastende activiteiten, - lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, - wateronttrekkingsactiviteiten, - mijnbouwlocatieactiviteiten, - beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een installatie in een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg, - het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden, - activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, - activiteiten die werelderfgoed betreffen, - ontgrondingsactiviteiten, - stortingsactiviteiten op zee. (BusinessObject) Activiteit Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (BusinessObject) Zaak Mededeling aan het bevoegde gezag dat een activiteit uitgeoefend gaat worden in de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 4.4. Defintie ontleend aan Kenniscentrum Infomil. (BusinessObject) Melding Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraa- g In een Omgevingsvergunning opgenomen eis ten aanzien van de uitoefening van activiteiten. Bron: Omgevingswet, art. 4.5. Definitie: KING (de Omgevingswet verklaart dit begrip niet). (BusinessObject) voorschrift Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communicere- n over risico's AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 13-07-2022 07:28:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2022 07:28:52 CEST
ArchiMate-element Advisering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-516c978b
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Advisering
Documentatie  : Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de WaboDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo) is een Nederlandse wet, die op 1 oktober 2010 is ingevoerd. De wet regelt de omgevingsvergunning., advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risicoDe verwachte gevolgen van een bepaalde activiteit voor mensen, milieu en economie. Risico wordt vaak uitgedrukt in een combinatie van (kans op) gebeurtenis en mogelijke gevolgen.'s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven.
Object ID  : 516c978b
Object ID_nl  : 516c978b
Original ID  : id-16a9ef257da7af784bc6681f0d575cff
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Advisering enerzijds aan bevoegd gezag zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico's aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a. brandveilig leven. (BusinessFunction) Advisering Een beredeneerde aanbeveling (van een ketenpartner) om een bepaalde keuze te maken bij de behandeling van een aanvraag. (BusinessObject) Geleverd advies Voorzien in de maatschappelijke informatiebehoefte, door het leveren van communicatieproducten en -diensten. (kopie bevolkingszorg, daar ligt de bron). (BusinessObject) Voorlichting Een evenement is een verplaatsbare georganiseerde gebeurtenis, (openlucht)manifestatie, (thema) dag of week. Meestal is die publiek, maar ze kan ook besloten zijn. Evenementen worden door de [veiligheidsregio] gecategoriseerd als a-, b- of c- evenementen naar risico en aantallen bezoekers (BusinessObject) Evenement BusinessFunction Risicobeheersi- ng afgegeven toestemming voor het uitvoeren van activiteiten conform een [regeling]. Het verlenen van een vergunning aan een [niet-natuurlijk persoon] bijvoorbeeld een [gemeente]. (BusinessObject) Vergunning Een verrichting die gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 1.2 lid 2 (definitie: KING). Het begrip 'activiteit' wordt daar benoemd maar niet gedefinieerd. Voorbeelden van activiteiten (artikel 4.3): - bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, - milieubelastende activiteiten, - lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, - wateronttrekkingsactiviteiten, - mijnbouwlocatieactiviteiten, - beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een weg, een waterstaatswerk, een installatie in een waterstaatswerk, een luchthaven, een hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg, - het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden, - activiteiten die cultureel erfgoed betreffen, - activiteiten die werelderfgoed betreffen, - ontgrondingsactiviteiten, - stortingsactiviteiten op zee. (BusinessObject) Activiteit Gericht op ... Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Risico analyse - Advisering - Netwerkmanagement (BusinessProcess) Verlenen van adviezen Een samenhangende hoeveelheid werk met gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd eindresultaat waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. (BusinessObject) Zaak Mededeling aan het bevoegde gezag dat een activiteit uitgeoefend gaat worden in de fysieke leefomgeving. Bron: Omgevingswet, art. 4.4. Defintie ontleend aan Kenniscentrum Infomil. (BusinessObject) Melding Verzoek om toestemming tot uitvoering van een activiteit. Een intern of extern verzoek om te adviseren/mee te denken over een bepaald vraagstuk/ontwikkeling. advisering enerzijds aan bevoegd gezag, zoals advies brandveiligheid in het kader van de Wabo, advisering vergunningen evenementen, toetsen van bouwplannen, omgevingsadvisering. En anderzijds advisering over risico’s aan burgers, bedrijven en zorginstellingen over o.a.brandveilig leven. Voor de GHOR is advisering rondom o.a. natuurbrand en overstroming relevant. Daarbij sluit zij vaak aan bij landelijke campagnes. (BusinessObject) Adviesaanvraa- g In een Omgevingsvergunning opgenomen eis ten aanzien van de uitoefening van activiteiten. Bron: Omgevingswet, art. 4.5. Definitie: KING (de Omgevingswet verklaart dit begrip niet). (BusinessObject) voorschrift Gericht op .. Aangeroepen bedrijfsfuncties: - Hulpverlening - Leiding en coordinatie - Communicatie - Netwerkmanagement - Advisering (BusinessProcess) Communicere- n over risico's AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 13-07-2022 07:28:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 13-07-2022 07:28:52 CEST