Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Piketvergoeding

ArchiMate-element Piketvergoeding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Piketvergoeding
Documentatie  : vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
Object ID  : 5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Object ID_nl  : 5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Original ID  : id-5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Semanticsearch  : piketvergoeding
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Piketvergoeding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Piketvergoeding
Documentatie  : vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
Object ID  : 5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Object ID_nl  : 5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Original ID  : id-5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Semanticsearch  : piketvergoeding
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Piketvergoeding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Piketvergoeding
Documentatie  : vergoeding voor personen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hen geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de incidentbestrijding en crisisbeheersingHet geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde. Indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die ter zake van een crisis worden getroffen op basis van een bij/krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid..
Object ID  : 5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Object ID_nl  : 5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
Original ID  : id-5fafa5da-46f6-4687-8280-4cc92f1774e7
ArchiMate-views  : 
Relaties  :