Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessProcesses > Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen
ArchiMate-element Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-7e76f347
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Beheer en onderhoud brandweer & geneeskundig specifieke hulpmiddelen
Documentatie  : Het gaat hier met name om onderhoud van 'rollend' materieel (dus niet om vastgoed) zoals voertuigen, ademlucht, etc.
Object ID  : 7e76f347
Object ID_nl  : 7e76f347
Original ID  : id-b264d60c4ad2197da682c27bad8f207e
ArchiMate-views  : 
Relaties  :