Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Melding intake

ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate-element MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-7f05bc83
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
Documentatie  : Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning).
Object ID  : 7f05bc83
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 7f05bc83
Object ID_nl  : 7f05bc83
Original ID  : id-a3500670af27cbcb48f4d39664ce45e2
Semanticsearch  : meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake de centralist meldkamer instrueert de melder over eventueel te ondernemen handelingen. (BusinessObject) Instrueren (melder)/geala- rmeerden Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering. (BusinessObject) Uitvraag een mededeling aan de veiligheidsregio door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]. Is een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een [meldkamer] of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een [meldkamer]. (BusinessObject) Melding Is de [NATUURLIJK PERSOON] of het [APPARAAT] die de melding kenbaar maakt bij de [meldkamer]. (BusinessObject) Melder BusinessFunction Klantcontacten Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Component voor het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (ApplicationComponent) Registratie van meldingen en vragen component Een inzetvoorstel is een vertaling van de inzetbehoefte naar minimaal voertuignummer(s), ploeg(en) of personen en eventueel functionarissen, instantie(s) en materieel. Uit het inzetvoorstel volgt weer een alarmeringsvoorstel dat bestaat uit de P2000-codes. Snelheid is bepalend. (BusinessObject) Inzetvoorstel/b- erekening Een inzetbehoefte is in termen van GMS niet gelijk aan een ‘inzetvoorstel’. Een inzetbehoefte is de slagkracht die nodig is voor het efficiënt en effectief kunnen bestrijden van een bepaald incidenttype, uitgedrukt in soorten en aantallen eenheden en functionarissen (materieel). (BusinessObject) Inzetbehoefte AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:43:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:43:13 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate-element MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-7f05bc83
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
Documentatie  : Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning).
Object ID  : 7f05bc83
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 7f05bc83
Object ID_nl  : 7f05bc83
Original ID  : id-a3500670af27cbcb48f4d39664ce45e2
Semanticsearch  : meldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake de centralist meldkamer instrueert de melder over eventueel te ondernemen handelingen. (BusinessObject) Instrueren (melder)/geala- rmeerden Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering. (BusinessObject) Uitvraag een mededeling aan de veiligheidsregio door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]. Is een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een [meldkamer] of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een [meldkamer]. (BusinessObject) Melding Is de [NATUURLIJK PERSOON] of het [APPARAAT] die de melding kenbaar maakt bij de [meldkamer]. (BusinessObject) Melder BusinessFunction Klantcontacten Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Component voor het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (ApplicationComponent) Registratie van meldingen en vragen component Een inzetvoorstel is een vertaling van de inzetbehoefte naar minimaal voertuignummer(s), ploeg(en) of personen en eventueel functionarissen, instantie(s) en materieel. Uit het inzetvoorstel volgt weer een alarmeringsvoorstel dat bestaat uit de P2000-codes. Snelheid is bepalend. (BusinessObject) Inzetvoorstel/b- erekening Een inzetbehoefte is in termen van GMS niet gelijk aan een ‘inzetvoorstel’. Een inzetbehoefte is de slagkracht die nodig is voor het efficiënt en effectief kunnen bestrijden van een bepaald incidenttype, uitgedrukt in soorten en aantallen eenheden en functionarissen (materieel). (BusinessObject) Inzetbehoefte AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:43:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:43:13 CEST
ArchiMate-modellen > VeRA2.0 (IFV versie) > BusinessFunctions > MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate-element MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-7f05bc83
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : MeldingIs een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een meldkamer of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een meldkamer. intake
Documentatie  : Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning).
Object ID  : 7f05bc83
Publiceren  : Softwarecatalogus en GEMMA Online en redactie
Object ID  : 7f05bc83
Object ID_nl  : 7f05bc83
Original ID  : id-a3500670af27cbcb48f4d39664ce45e2
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (BusinessFunction) Melding intake de centralist meldkamer instrueert de melder over eventueel te ondernemen handelingen. (BusinessObject) Instrueren (melder)/geala- rmeerden Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering. (BusinessObject) Uitvraag een mededeling aan de veiligheidsregio door een [natuurlijk persoon] of een [niet-natuurlijk persoon]. Is een kenbaar gemaakte gebeurtenis aan een [meldkamer] of aan een instantie die gedelegeerd registreert t.b.v. een [meldkamer]. (BusinessObject) Melding Is de [NATUURLIJK PERSOON] of het [APPARAAT] die de melding kenbaar maakt bij de [meldkamer]. (BusinessObject) Melder BusinessFunction Klantcontacten Naar aanleiding van een melding daadwerkelijk uitrukken en bestrijden van een brand en/of emissie van gevaarlijke stoffen. (BusinessProcess) Bestrijden van brand en emissie gevaarlijke stoffen Opsporen en bevrijden van slachtoffers bij een ramp, alsmede het verlenen van levensreddende eerste hulp. (BusinessProcess) Redden en technische hulpverlening Component voor het aannemen, beoordelen en het verwerken van meldingen over incidenten en verzoeken tot ondersteuning (zoals medisch transport en technische ondersteuning). (ApplicationComponent) Registratie van meldingen en vragen component Een inzetvoorstel is een vertaling van de inzetbehoefte naar minimaal voertuignummer(s), ploeg(en) of personen en eventueel functionarissen, instantie(s) en materieel. Uit het inzetvoorstel volgt weer een alarmeringsvoorstel dat bestaat uit de P2000-codes. Snelheid is bepalend. (BusinessObject) Inzetvoorstel/b- erekening Een inzetbehoefte is in termen van GMS niet gelijk aan een ‘inzetvoorstel’. Een inzetbehoefte is de slagkracht die nodig is voor het efficiënt en effectief kunnen bestrijden van een bepaald incidenttype, uitgedrukt in soorten en aantallen eenheden en functionarissen (materieel). (BusinessObject) Inzetbehoefte AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W CompositionRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 15-07-2022 04:43:13 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 15-07-2022 04:43:13 CEST