Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Netwerkmanagement

ArchiMate-element Netwerkmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Netwerkmanagement
Documentatie  : Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is. op het

waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. protocollen met de gemeenten.

Meer specifieke voorbeelden Voor GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.: afspraken met zorginstellingen, nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar).
Object ID  : 80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Object ID_nl  : 80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Original ID  : id-80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Semanticsearch  : netwerkmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Meer specifieke voorbeelden Voor GHOR: afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar). (BusinessFunction) Netwerkmana- gement Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar wel allemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessObject) Convenant BusinessFunction Risicobeheersi- ng GHOR Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD. (BusinessObject) Nazorgprotocol Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen. (BusinessObject) Zorginstelling AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 16-07-2022 22:37:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 16-07-2022 22:37:55 CEST
ArchiMate-element Netwerkmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Netwerkmanagement
Documentatie  : Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is. op het

waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. protocollen met de gemeenten.

Meer specifieke voorbeelden Voor GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.: afspraken met zorginstellingen, nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar).
Object ID  : 80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Object ID_nl  : 80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Original ID  : id-80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Semanticsearch  : netwerkmanagement
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Meer specifieke voorbeelden Voor GHOR: afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar). (BusinessFunction) Netwerkmana- gement Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar wel allemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessObject) Convenant BusinessFunction Risicobeheersi- ng GHOR Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD. (BusinessObject) Nazorgprotocol Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen. (BusinessObject) Zorginstelling AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 16-07-2022 22:37:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 16-07-2022 22:37:55 CEST
ArchiMate-element Netwerkmanagement
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Netwerkmanagement
Documentatie  : Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regieBewaken dat een beeld actueel, volledig, overdraagbaar en consistent is. op het

waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. protocollen met de gemeenten.

Meer specifieke voorbeelden Voor GHOROrganisatie belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op het gebied van de geneeskundige hulpverlening.: afspraken met zorginstellingen, nazorgNazorg omvat alles dat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar een 'normale’ situatie. protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar).
Object ID  : 80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Object ID_nl  : 80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
Original ID  : id-80f82619-bafe-43b3-9943-8a006d302952
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het structureel onderhouden en het uitvoeren van de regie op het waarborgen van de continuïteit van zorg door bewust, systematisch en doelgericht inzetten van netwerken van professionals. Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Meer specifieke voorbeelden Voor GHOR: afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. Relatiebeheer. Kwaliteitscheck op plannen van partners (afstemmen op elkaar). (BusinessFunction) Netwerkmana- gement Documenten waarin afspraken tussen verschillende partijen (GHOR en andere ketenpartners worden vastgelegd over uiteenlopende onderwerpen maar wel allemaal t.b.v. opgeschaalde zorg (crisisbeheersing). Bijvoorbeeld: convenanten met nutsbedrijven, afspraken met zorginstellingen, nazorg protocollen met de gemeenten. (BusinessObject) Convenant BusinessFunction Risicobeheersi- ng GHOR Geneeskundig onderzoek bij rampen. De GGD doet nazorg voor eigen sleutelfunctionarissen, bijv. psychososiale hulpverlening voor eigen hulpverlener. De aansturing ligt bij de GGD. (BusinessObject) Nazorgprotocol Een [niet-natuurlijk persoon] met een specifieke [rol] binnen de veiligheidsketen. Dit kan een [Relatie] zijn. Toelichting GHOR (PURA): partners binnen het domein van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De geijkte partners zijn gemeenten, brandweer en politie, maar natuurlijk ook waterschappen, nutsbedrijven, etc. etc. (BusinessObject) Ketenpartner De KRZ is bruikbaar in processen waar inzicht op (locatie-) gegevens van zorginstelling of zorgcontinuïteit een rol speelt, zowel aan de kant van de veiligheidsregio’s als aan de kant van de zorginstellingen en crisispartners. De basis van deze kernregistratie zijn de adresgegevens van de zorginstellingen. (BusinessObject) Zorginstelling AccessRelationship W CompositionRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 16-07-2022 22:37:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 16-07-2022 22:37:55 CEST