Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Uitvraag

ArchiMate-element Uitvraag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Uitvraag
Documentatie  : Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering.
Object ID  : 812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Object ID_nl  : 812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Original ID  : id-812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Semanticsearch  : uitvraag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Uitvraag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Uitvraag
Documentatie  : Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering.
Object ID  : 812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Object ID_nl  : 812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Original ID  : id-812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Semanticsearch  : uitvraag
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Uitvraag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Uitvraag
Documentatie  : Op basis van een uitvraagprotocol stelt de multidisciplinaire intakecentralist vast wat de noodhulpvraag is. Hij/ zij zorgt zoveel als mogelijk voor een eerste alarmering van eenheden. Dit gebeurt in de regel binnen 30 seconden na start van het uitvragen (Leidraad Repressieve Basisbrandweerzorg 2007). De multi-centralist doet een eerste voorstel tot inzet. Brandweer Nederland bepaalt hiervoor het voor haar relevante deel van het uitvraagprotocol en de regels voor alarmering.
Object ID  : 812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Object ID_nl  : 812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
Original ID  : id-812fd360-fc74-44c0-b399-dc4a907318b2
ArchiMate-views  : 
Relaties  :