Het logo van Veiligheidsregio referentie architectuur

Crisis opschaling

ArchiMate-element Crisis opschaling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Crisis opschaling
Documentatie  : Bij een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Dit heet opschalen. Het gebeurt via de zogeheten GRIPNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.-procedure.
Object ID  : 8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Object ID_nl  : 8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Original ID  : id-8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Semanticsearch  : crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. opschaling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Crisis opschaling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Crisis opschaling
Documentatie  : Bij een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Dit heet opschalen. Het gebeurt via de zogeheten GRIPNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.-procedure.
Object ID  : 8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Object ID_nl  : 8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Original ID  : id-8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Semanticsearch  : crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. opschaling
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
ArchiMate-element Crisis opschaling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : VeRA2.0(IFVversie)/id-8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
ArchiMate-model  : VeRA2.0 (IFV versie)
Label  : Crisis opschaling
Documentatie  : Bij een rampEen zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. of crisisEen situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast. moeten hulpverleners en hulpverleningsdiensten snel omschakelen naar één organisatie die het incident bestrijdt, met de benodigde mensen, materialen en middelen. Dit heet opschalen. Het gebeurt via de zogeheten GRIPNaam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten meer onderling gecoördineerd afgehandeld moeten worden. Omdat er meer middelen en bestuurslagen betrokken (kunnen) raken, moet er multidisciplinair afgestemd worden over de incidentbestrijding.-procedure.
Object ID  : 8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Object ID_nl  : 8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
Original ID  : id-8a139aa2-b627-4cc6-92d3-423e428d21f9
ArchiMate-views  : 
Relaties  :